Dnevna doza Mostara

Dobrodošli na moj blog Dnevna, aktualna fotografija Mostara...


18.04.2021.

18. april 2021.

jutro, Novasloboda

niz Korzo, Mostaru moj

Titova, NovaSloboda

preko Titovog, NovaSloboda

Uglovnica, Gugo

Kulluk, Majda

pogled, Jasminka

Stari i Neretva, noć, MoBehar

proba nove tribine, Red Army

pogled, Zoran